అమ్మా నాన్నల Love 1

By | May 25, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 1 మేం మలేషియాలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళం. పూర్వీకులు ఆంధ్రాకర్నాటకతమిళ మూడు రాస్ట్రాలూ కలిసిన బోర్డరు వాళ్ళు. మా తాతావాళ్ళూ మలేషియా వచ్చేసరికి, అది మద్రాసు రాస్ట్రానికీ మైసూరు రాస్ట్రానికీ సరిహద్దు. కథాకాలం 1980లు. అప్పుడు నావయసు పద్దెనిమిది. నాన్న యాబైకి దగ్గర, అమ్మ నలబైకి పైన. అక్క ఇరవై ఒకటి, ఈమధ్యే పెళ్లైంది. చెల్లి నాకన్నా ఒకగంట చిన్న. అంటే కవలలం. డిగ్రీ ఫస్టియర్ కొసం హాస్టల్ కి వెళ్ళి ఆరునెలలయింది. చెల్లి కూడా ఇంకో టౌనులో హాస్టల్ కి వెళ్ళింది. కిందంతా హాలూ వంటిల్లే. నాన్న లారీ డ్రైవరు..స్వంత లారీ ఉంది. వారాంకీ మూడ్రొజ్లె బండి తీస్కొని వెల్తాడు. తోటి లారీ వల్లతో పోలిస్తే చాలా బుద్ధిమంతుడు అన్నపేరు వల్ల వారానికీ మూడ్రోజులే బండీ తీసినా డిమాండు చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే నాన్న కనిసం బీడి కూడ తాగడు. మిగిలిన డ్రైవర్లకన్నా గంట లేటుగా తీస్కెల్తానని హామీ ఇస్తాడు. చెప్పిన టయింకి పదినీసాలముందుంతాదు. మిగిల్నవాల్లు మజ్జిలో బీడిలు తాకుంటు, రాత్రైతే లంజలకొంపల్లో ఆకుంతూ, బేరం ఇచ్చినవాల్లని నాలుగేసి గంటాలు వెయిట్ చేయుఇంచి గాని దెలివరీ ఇవ్వరు. అమ్మ గవర్మెంతు ఆస్పెట్లులో నరుసు. డటర్లుకూడ అమ్మనని గారూ అని పెలిస్తారు. అంత పద్దతిగా ఉంటది. మా ఇంత్లో నేను పుత్తకముందునించీ ఒక మెయిడ్ సర్వెంటు ఉంది. కానీ ఇంట్లో మన్సిలా ఐపోయింది.  నేను ఆవిణ్ణి ఆయమ్మా అని పిలుత్తాను. ఆయమ్మకూతురు నాకన్నా నెల పెద్ద. పాప కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆయమ్మా వాల్ల నాన్న డ్రైవరుగా చచ్చిపోతే, అప్పుదు లారీ యెజమాని ఇచ్చిన పరిహారాన్ని నాన్న అప్పుగా తీస్దుకొని వద్దీ పాపపేరుమీద దాస్తూ, అమ్మ నాన్నా ఉజ్జొగాలెకిఎలిపొటే ఆయమ్మ తన కూతురినీ, నన్నూ అక్కనీ చూసుకుంతూ, మా ఇంత్లోనే ఉందిపోయింది.  మాకుతుంబం అంతే ఊళ్ళొ అందరికీ గౌరం. నేను ఆర్నెల్లు బోయ్స్ Hostel బోల్డన్ని బూతులూ, ఆడోల్లని చూసే పద్దతిలో కొత్తదనం అన్నీ అల్లవాతై ఇంటికొచ్చేసరికి, ఇంత్లో అమ్మ ఆయమ్మే ఉన్నారు. నాన్న, బాగా తెలిసిన పార్టి బతిమాలితే బండి తీసుకొని పదిరోజుల లాంగు త్రిప్పుకి వెల్లేదు. ఇంకా రెంద్రోజుల్లో వొస్తాదుత. ఇంటికొచ్చేసరికి అమ్మలోనూ ఆయమ్మలొనూ కూడా ఇద్దరు ప్రౌడ స్త్రీలు కనిఫించెరు. తప్పు తప్పు అనుకుంతూనే పెరత్లోకెల్లేను. పెరత్లో వంటింతి గోడ దెగ్గరికొచ్చేసరికి వంతిత్లో అమ్మా ఆయమ్మా మాటలు విణిపించేయి. ఎందుకో చాతుగా వినాలనిపించింది. "గోపాలేడి సుందరీ" అని ఆయమ్మ అదిగింది. "ఇప్పుదే కాపీ తాగేదు. విదిలో ఫ్రెడ్స్ దెగ్గిరికెల్లినత్తున్నాదు" అని చెప్పి కిచెన్ లో సాయం చేస్తోంది. "అమ్మా, గోపిబాబుని చూసేవా, మొగదూడలా ఆస్ట్రల్కెల్లినోడు ఆర్నెల్లలో  కోడెదూడలా అవలేదూ?" "ఉండవే సిగ్గులేకుండనూ. ముందు వీధితలుపు వేసి రా." అంది అమ్మ కోపం నతిస్తూ. ఆయమ్మ విధి తలుపు, పెర్తితలుపూ కుడా వేసీసింది. ఇంత్ళొ ఇంకెవరూ లేరు ఖాబట్టి నేను చాటుగా మాటలు వింతూ దొరికిపోను. లోపలికెల్లానుకుంతే చుట్టు తిరిగి వీది తలుపు కొట్టొచ్చు. మొక్కలమద్య్నుంచి మళ్ళీ కిచెను లోకొచ్చిన ఆయమ్మ,   "మనిద్దరం ఇంక జాకెట్లోపల బ్రా వేసుకోవాలమ్మా. లేకపోతే కోడె పిల్లడు, మనలిని చుసి రెచ్చిపోయి తట్టుకోలేక ఏవీధిగుంటనో గోకితే లేనిపోని తంటా." "ఊరుకోవే. నిన్నూ నన్నూ అల్ల చూస్తాడా. నీకు సిగ్గులేకుండ పోతోంది." "చూడమ్మా. నాకు పద్నాలుగో ఏత పెళ్లైంది. అప్పడికి నా మొగుడికి పద్దెనిమిదేళ్ళు. మాకు లోపలి గది ఇచ్చేసి మా అత్తమామలు ముందుగదిలో పడుక్కొనేవారు. నామొగుడు నన్ను కిటికీ దెగ్గిరా నిలుచోబెట్టి, నావెనక నిలొచొని వాళ్ల అమ్మా నాన్నలు దెంగులాట అంతా చూపించి, అంతసేపూ, నా సళ్ళు తడుముతూ, గుద్దకి మొడ్డ రాస్తూ ఉండేవాడు. వాళ్ళమ్మ లేచి చీర కట్టుకొని

పూర్తి ఆడియో స్టోరీ వినడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *