అమ్మా నాన్నల Love 11

By | June 27, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 11 నేనూ ఆయమ్మా గుట్టుగా దెంగించుకుంటున్నాం. అంతలో నాకు మా ఊరి కాలేజీలో సీటు ఒకటీ ఖాలీ అయిందని తెలిసి, పక్క ఊరి టౌను కాలేజీనుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయాను. హాస్టల్ నుంచి ఇంటీకి వచ్చేస్తే నావయసువాడు బాధపడతాడూ. నేణు మాత్రం ఎగిరి గంతేసాను. మా కాలనీలో అందరి ఇళ్ళకీ పెరట్లోనూ వీధిలోనూ మొక్కలు పెరిగి ఉంటారి. వారానికోసారి సరిగ్గా కత్తించకపోతే పాములు  వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పటీవరకూ మాలాంటి యాబై ఇళ్ళకి పనిచేసిన తోటమాలి ముసిలి ఐపోయాడు. పల్లెలో కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళిపోతాంతున్నాడు. మా ఇంటిలో అంటే ఆయమ్మ ఉంది. కొంచెం ఐనా మొక్కలు కత్తిరిస్తుంది. మిగిల్నవాల్లకి చాలా ఇబ్బంది ఐపోతోంది. అలాంటప్పుడు, ఒకరోజు నాన్న లేనప్పుడు, ఇద్దరు ఒకడు,

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *