అమ్మా నాన్నల Love 12

By | June 29, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 12 ఆరోజు ఇంటికొచ్చేసాను. నాల్రోజులతర్వాత కిళ్ళిగాడు మా ఇంటికొచ్చి పనసపండు తెచ్చి ఇచ్చాడు. అడివికి వెళ్ళొచ్చేవా అని అడీగితే, ఇందాకే మా పిన్ని, తన కోడలితో వొచ్చిందండీ. మా thammudu  పులిగాడి పెళ్ళాం సవత్తాడలేదు గానీ, ఒకసారి దాని మొగుడిని చూసుకున్నాకా, సాయింత్రం ఎల్లిపోతారండీ అని చెప్పాడు. నేను ఫుట్ బాల్ ఆడూకుందికి అని చెప్పి ఎవరూ చూడకుండా, వాళ్ళింటి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. ఈసారి నేను వెనకనించి చూస్తున్నాను అని పులిగాడీకి కూడా తెలీదు. కిల్లీగాడు మా ఇంటికి వచ్చాడు కనుక పులిగాడు ఒక్కడె ఇంట్లో ఉండాలి. ఎప్పుడొ పదేళ్ళక్రితం మా నాన్న చూస్తుండ్గా లారీలొ పరుపుమీద కిల్లీగాడితో ఎంగించుకున్న వాళ్ళ పిన్నిని చూడాలనిపించింది. నేను చూసేసరికి, లోపల లైటు వేసిలేదు. మసక వెలుతురులో  మంచం మీద పులిగాడు వాళ్ళ వదినని, కాబోలు దెంగుతున్నాడు. పక్కన నేల మీద ఓ పన్నెండేళ్ళ పిల్ల నిమ్మకాయలకన్నా పెద్దవే ఐన సళ్ళను

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *