అమ్మా నాన్నల Love 13

By | July 2, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 13 ఆ రాత్రి నేను చూసింది కళ్ళకు కట్టీనట్టు చెబుతూ ఉంటే ఆయమ్మకీ బాగా గులపెరగడం తో నాలుగుసార్లు దెంగుకొని బట్టలు కట్టుకోవడం కూడా మరిచిపోయి, ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరం నిద్రపోయాం. ఒదియం గబగబా ఆయమ్మ నిద్రలేపేసరికి, లేచి చూస్తే, బయట అంతా తెల్లగా తెల్లారింది.  అమ్మా నాన్నల్కి కొంచెం చీకటి ఉండగానే నిద్ర లేవడం అలవాటు. వంటంట్లో అమ్మ పనిచేసుకుంటున్న చప్పుళ్ళు తెలుస్తున్నాయి. మా ఇదరి ఒంటిమీద నూలుపోగు లేదు. హాల్లోకి ఆయమ్మ గదిలోంచి హాళ్లోకి తెరుచుకొనే కిటీకీ తలుపులు బార్లా తీసి ఉన్నాయి. అంటే హాల్లోంచి మా గదిలోకి చూస్తే మేమిదరం కనిపిస్తాం. అమ్మ ఆయమ్మగదిలోకి చూడకుండా వంటింట్లో పనిచేసుకోదు. అమ్మ వంటింటీలో ఉందంటే ఈపాటికి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *