అమ్మా నాన్నల Love 14

By | July 4, 2020
అమ్మా నాన్నల Love 14 సాయంత్రం ఇంటీకి వస్తే అదే నిశ్శబ్దం. అమ్మా, ఆయమ్మా మౌనంగా పనిచెసుకుంటూన్నారు. నాన్న పెరటిలో మొక్కలకి ఏదో సాంరక్షణ చేసుకుంటున్నారు. అది అవసరమైన పనిలా కాకుండా సైలెంటుగా ఉండడానికి ఎంచుకున్న పనిలా ఉంది. నాన్న కత్త్రిస్తున్న మొక్కల కొమ్మలు (అడ్డదిడ్డంగా పెరిగినవి) నేను కట్టకట్టి, వీధి డస్ట్ బిన్ లో పడేసి  వచ్చేసరికి మొక్కలు కత్తిరించ్చడం ఆపి, ఆకత్తెర నాకిచ్చి, మట్టీ తవ్వే పనిలో పడ్డారు. అంటే, నువ్వు పనిచెయ్యాలనుకుంటే మొత్తం చేసుకో, నాకు సాయం చెయ్యకు అని. నాకు సంజాయిషీ ఇవ్వాలన్నా నాన్న నన్ను ఏదో అడగాలి కదా? ఆయమ్మని తప్పుపట్టే ఉద్దేశ్యం అమ్మకి లేదు గానీ, జరిగినది అమ్మ kooDaa ఆమోదించలేదు. రాత్రిభొజనాలు అవగానే, అమ్మ, అందరికీ వినపడెలా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *