అమ్మా నాన్నల Love 15

By | July 6, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 15 నేను నర్సింగ్ కాలేజోలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది లెస్బియన్ జంటలు ఉండేవి. నాకు Lesbo అలవాటు లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు ఆజంటల్లో ఒకరితో కలిసి బిరు తాగేవాళ్ళం. అందులో ఒకరితో కలిసి బీరు కొట్టినప్పుడూ, అది ఆ మత్తులో మా ఎదురుగానే పూకు కెలుక్కుంటూ, ఆ టైములో దాని లెస్బో లవర్ ఉంటే ఏమేం చేసేదో వర్ణించేది. అవన్నీ గుర్తొచ్చేసరికి నేణు లెస్బోలో మొగపాత్ర, Sundari ఆడపాత్ర లో మొదలెట్టి తర్వాత పాత్రలు మార్చుకుంటూ అలవాటు అప్డిపోయాం. అలా నా చొరవతో సుందరీ నేనూ పదిహేనేళ్ళనుంచీ లెస్బోలమి. దానికీ నాకూ లెస్బో రంకు వల్లే సుందరికి మరో మొగతోడు అవసరం కాలేదు. అది విన్న నాన్న అన్నాడు. అప్పుడు వొద్దన్నాను గానీ, నువ్వూ అదీ కిందా మీదా పడూక్కుంటే ఎవరిపూకు ఏదో నాకే తెలియలేదే. అప్పుడు ఒద్దని ఇప్పుడు తప్పు చేసేనని అనిపిస్తోంది. నిన్ను దెంగేకా వెళ్ళి దాన్ని పిలువ్. ఇద్దరినీ కలిపి ఒకమంచం మీదే దెంగాలని ఉంది. ఇప్పుడు దానికి, నీమొడ్డకి పుట్టీన మొడ్డా దొరికింది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *