అమ్మా నాన్నల Love 16

By | July 9, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 16 నేనూ నామనవడూ మాత్లాడుకుంతుంటే నువ్వెందుకూ అని ఇంటికి దెంగీమన్నాను. చినతాత మాటల్లో ఎంతో మార్పు. నాన్న నాగురించి ఏమి చెప్పి ఉనడలి? ఎంత చెప్పాడూ. నేనూ ఆయమ్మ దెంగించుకున్న విషయం నిన్న ఉదయమే చెప్పాడు కదా? ఇంక కొత్తగా ఏమిచెప్పేడు? చినతాత అడిగితే నేను ఏమిచెప్పాలి? అనుకుంటూ చినతాత వెనక నడవసాగేను. ఇంతికి వెళ్ళగానె, ఇద్దరం మొహాలు కడూక్కొన్నాకా వేదివేడీ ఇద్లీళు తిని కాపీ తాగేఖా, అప్పుడు నానమ్మని కూడ కూర్చోబెత్తి, వినవే ముసిలి పూకా, నీమనవడు, ఎంతమొగాడయ్యాడో, సుందరిని దెంగడం మొదలుబెట్టేడుట. తాతయ్య నానమ్మతో చెప్పే తీరు, అదేదో కొత్తకళ నేర్చుకున్నట్టు ఉంది. వాళ్లకి ఈభాష పూర్తి అలవాటులా ఉంది. వాడికేమి. నువ్వు పదహారేళ్ళకే దెంగడం మొదలెట్టలేదూ. ఆపాటి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *