అమ్మా నాన్నల Love 18

By | July 18, 2020
telugu stories kathalu అమ్మా నాన్నల Love 18 మరో రెండు రోజుల తర్వాత జాతర రోజు మాకు నలుగులు పెట్టి తలస్నానాలు పొయ్యాలి. మా ఇద్దరు మావయ్యలపెళ్ళాలూ, పిన్నులూ, అమ్మా అందరూ, సంకలకిందికి లంగా కట్టుకొని, మాకు నలుగులు పెట్టేరు. మొగపిల్లలికి మొత్తం బట్తలు విప్పి సున్నిపిండి రాసి, ఎండలో నిలబడమన్నారు. అన్నయ్యకి నలుగుపెడుతున్న పిన్ని, వొచ్చే ఏడు, ఇది నామాటవినదే, వీడికి పిల్లనివ్వవలిసిన అత్త ఐతే సవరదీసి సున్నిపిండి రుదుతుంది అంది. అందరు ఆడవాల్లూ నవ్వేరు. అప్పటికి మా అన్న వైసు పన్నెండు. ఆడపిల్లలికి మొలచుట్టూ చిన్న తువ్వాలు కట్టి సున్నిపిండి రాసేరు. అప్పుడు చూస్తే, మా అక్కకీ, మావయ కుతురికీ రొమ్ములు కొంచెం ఉబ్బేయి. నేను దెబ్బతగిలేయా, కందిరీగలు కరిచేయా వాచిపోయేయి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *