అమ్మా నాన్నల Love 19

By | July 20, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 19 నీ తమ్ముడనగా ఎంతవాడే. నేను కాపరానికొచ్చేసరికి ఐదేళ్లవాడు. మీ అమ్మ ఏమిచెప్పింది. వీణ్ణి మొగాడీని చెయ్యడం ఇంటిపెద్దకోడలిగా నీబాద్యతే అంది. మీ పెద్ద్దన్నలేకపోతే నాతోనే ఉండీ వాడూ. ఒకవేళ నాతో ఉన్నప్పుడు, మీ పెద్దన్న వొస్తే, ఆణ్ణి మంచం కింద దాచి మొగుడితో దెంగుకునీదాన్ని. వాడు తొలిసారి పదిహేనేళ్లప్పుడు నన్ను దెంగితే, ఆవిషయం మీ అమ్మకి చెబితే ఎంత పొంగిపోయింది? ఇప్పుడు నాకూతురిరికీకొడూక్కీ కూడ్ తెలుసు, వాళ్ళ బాబయ్య అమ్మా దెంగుకుంటారని. మరి నాకూతురూ రేపు అత్తారింటికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి గానీ, అయ్యో మామగారు నాపూకు చూసేసేరు. మరిది, సళ్ళు నొక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని భయపడితే ఇనక్ ఇళ్ళెలా చెక్కబెడతారు అలాగే మనకన్నా చిన్న వాళ్ళకి మరీ పంగ తెల్రిచి పూకు చూపించక్కర్లేదు గానీ, వాళ్ళు చూసీ చూడనట్టు ఒకసారి చుస్తే మన పూకు అరిగిపోదు కరిగిపోదు. ఎక్కువ కట్టడి చేస్తే నీకొడుకులా వెర్రిపూకులా ఐపోతాడు. అమ్మ ఇంకేంఈ మాట్లాడలేదు. అంతలో బయట

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *