అమ్మా నాన్నల Love 2

By | May 26, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 2 ఆతెగలో, పెద్దలు రాత్రయ్యేసరికి పూటుగా కల్లు తాగేస్తారు. అందుకని పిల్లలు నిద్రపోవడంతో సంబందం లేకుండా దెంగించుకొంటారు. పిల్లలు చిరు చీకట్లో చుస్తూ వాళ్ళు దెంగులాట శబ్డాలు వింతూ పెరుగుతారు. పదేళ్ళు ఒచ్చేసెరికి ఒకేఈడు ఆడపిల్లలూమొగపిల్లలూ కైల్సి ఈతకొడుతున్నప్పుడూ ఒకరివొళ్ళు ఒకరు తడుముకుంటారు. ఆడపిల్లలు తమకన్నా రెండు మూడేళ్ళు చిన్నవొయిసు మొగపిల్లలి బెల్లంకాయ నలుపుతూఉంటే వాడు సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడూ. అదే ఆడపిల్లకన్నా రెండూ మూడేళ్ళు పెద్దమొగపిల్లడు, పెరిగీ పెరగని సళ్ళు, పూచీలికా తడూముతూ ఉంటే సిగ్గుపడుతూ, కితకితలకీ, గుల కీ మద్యలో ఉంటుంది. ఇవి పెద్దవాళ్ళ కంట పడితే అప్ప్టికి కసిరీసి ఊరూంటారు గానీ, ఇది చెయ్యకూదని తప్పు అన్నట్టు చూడరు. ఇన్నివిషయాళు నీకెలా తెలుసురా లంజకొడకా, అమ్మ అడిగింది. నేణు అస్చర్యపోయాను కానీ, ఆయమ్మకి వాళ్ళ పడగ్గది బాస విండం అలవాతే లా ఉంది. కొన్నాల్లు నాలారీకి క్లీనరుగా కిల్లిగాడు అని ఒక ఆతెగ కుర్రాడు చేసేడు. గుర్తుందా? ఎందుగ్గుర్తులేదు. పదేల్లకిందట కదా. వాడు

పూర్తి ఆడియో స్టోరీ వినడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *