అమ్మా నాన్నల Love 22

By | July 25, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 22 పాఠకుల కోరికమేరకు చిన్న తాత ఫ్లేష్‌బేక్ కి కొంచెం వెరామం ఇచ్చి, మన హీరో, కుటూంబం, ఆయమ్మలదగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాను. తదుపరి, పాఠకుల స్పందనని బట్టి చిన్నతాత ఫ్లేష్‌బేక్ కొనసాగించాలా వద్దా అనేది చూద్దాం. _________________________ అంతలో మద్యాహ్నం అయింది. చిన్నబామ్మ కలుగజేసుకొని చిన్నతాతతో అంది. నీ చిన్నతనం సంగతులు చెప్పి వాడికి మొడ్డ సలుపులు వచ్చేలా చేసేవు. ముందు భోజనాలు చెయ్యండి తాతా మనవడూ. ఆతర్వాత వాడు ఇంటికెళ్ళి వాళ్ళమ్మా నాన్నా వచ్చే లోపలే సుందరి (ఆయమ్మ) తో వాడి వేడి దింపుకుంటే, రేపు మళ్ళీ నీ కన్నెరికం గురించి చెప్పొచ్చు. ఈరోజే నీకన్నెరికం విసేసాలు చెప్పేస్తే ఆ సంగతులు విని ఆ ఊపులో వీడు వాళ్ళ ఆయమ్మమీద ఎక్కితే వీడు నీరసించిపోతాడు. సుందరికి పూకు వాచిపోతుంది. అని చెప్పి భోజనాలు చేయించింది. ఇలా భోజనం చేసేనో లేదో, చినతాత ఫోను మోగింది. ఆ ఫోను నాకేనట. వెళ్ళేను. అటునుంచి ఆయమ్మ. చిన్నా, మీ చిన్నక్క మరో అరగంటలో బస్టాండులో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *