అమ్మా నాన్నల Love 23

By | July 27, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 23 లిబరల్ ఫేమిలీయా అదేంటే? అమ్మా నాన్నలకి చెప్పను అంటే నీకు కొన్ని చెప్పాలని ఉందిరా చి చీ. నేణెందుకు చెప్తానే. అమ్మా నాన్నలమీదే ఒట్టు సరేనా. అన్ని ఒట్లు ఎందుకురా. నీమీద నమ్మకం ఉంది అంటూ దగ్గరికి జరిగి నుదిటిమీద ముద్దు పెట్టి, మళ్ళీ తను ఉన్న చోటికి జరిగింది. సరేనే అక్క వాళ్ళ అత్తవారి కుటుంబాన్ని లిబరల్ అన్నావు కదా? అంటే మనకీ వాళ్ళకీ ఏమిటి తేడా? అంటే మనలాంటి కుటుంబాల్లో గుండెలు బాదీసుకొనే విషయల్లు అక్కడ తప్పు కాదు. అర్ధం కాలేదు. అప్పుడు లేచి వెళ్ళి తన మొబీల్ తీసి కొన్ని ఫోటోలు చూపించింది. అందులో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *