అమ్మా నాన్నల Love 25

By | August 2, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 25 మా గది అంతా చీకటి ఉన్నా, బయట వెన్నెల, వీధిలైట్లూ కిటికీ అద్దాల్లోంచి గదిలో పడటం వల్ల కొద్దిగా మసక వెలుతురు ఉంది. అక్క సరిగ్గా, అమ్మ లంజకొడకా, నీకూ ఇది తొలిదెంగుడు కాదు అన్నప్పుడే, శెభాష్ అంటు చప్పట్లు వినిపించాయి. ఇద్దరం అటు తిరిగి చూస్తే, చూస్తే మసక చీకట్లో రెండు అకారాలు. మేము గాబరాగా లేచి బట్టలు తడుముకుంటూ ఉంటే, లైటు వెలిగింది. ఎదురుగా, అమ్మా, నాన్నా. ఇద్దరి వొంటీమీదా నూలుపోగు లేదు. ఇద్దరూ చనువుగా మాదగ్గరికి వచ్చారు. అమ్మ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళింది. అక్క తలవంచుకొని, నైటీ కప్పుకోబోతూ ఉంటే, అమ్మ అక్కర్లేదమ్మా, అంది. అక్క తలవంచుకొని ఉంది.

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *