అమ్మా నాన్నల Love 34

By | October 19, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 34 మేము రాత్రి పదకొండు వరకూ చేసిన డెన్సుల వల్ల అలిసిపోయి టెంటులోకి వెళ్ళి పడుక్కున్నాను. నిద్ర పట్టెసింది. అరదరాత్రి జోరుగా ఉచ్చ వస్తూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలో తెలీక మరిదిని లేపాను. ఇద్దరం టెంటు బయటకు వచ్చాం. టెటులో అందరూ నిద్రపోతున్నారు. కానీ టెంటుల మద్య వెన్నెల్లో ఎన్నో జంటలు. తోట చివర ఉచ్చ పోసుకొనే చోటకి వెళ్ళే లోపల పది జంటలైనా ఉంటాయి. నోతిలో నోరు పెట్టి ముద్దుపెట్టుకున్న ఒకటి రెండు జంటలే అక్కడ అందరికన్నా సంసారపక్షంగా ఉన్నాయిట. మిగిలినవన్నీ పక్కన బట్టలు గుట్ట్గా పెట్టుకున్నవేనట. వీళ్ళని ఎవరూ పట్టీంచుకోవట్లేదుట. అప్పుడు అక్క మరిది, వదినా, నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే మనం ఏదో కారణం చెప్పి రేపు సాయంత్రం వెళ్ళిపోదాం. పెళ్ళి రేపు రాత్రి కదా. గిఫ్టు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు. నేనేమీ మాట్లాడలేదు.రాత్రి గడిచేకా, తయారు అయ్యేటప్పుడు ఆడవాళ్ళ రూములోకి వెళ్ళేను. నన్ను రాత్రి టెంటులో పడూక్కోమన్న అరవయ్యేళ్ళ పెద్దావిడ, ఏమ్మా, రాత్రి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *