అమ్మా నాన్నల Love 36

By | October 23, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 36 పక్క గదిలోకి వెళ్ళిన అక్కకి, ఆగదిలో తన ఆడబొడుచూ, మరిదీ (అక్కా తమ్ముళ్ళు) దెంగించుకుంటూ  కనిపించేరుట. ఆ తలుపుదగ్గర నిలబడిపోతే అక్కడికి వచ్చిన ఆడబొడుచు మొగుడు, వచ్చి, ఏమైంది చెల్లెమ్మా, అంటూ వణుకుతున్న అక్కని పొదివి పట్టూకొని, లోపలకి చూసి. ఓస్ ఇంతేనా, పనిలో పని, ఇది కూడా చూడు. మళ్ళి షాకు తినక్కేర్లేదు అంటూ, అత్తమామల గదిలోకి తీసుకెళ్ళేడుట. అక్కడ, బావ తన స్వంత తల్లిని దెంగుతున్నాడట. పక్కనే పడూక్కున్న మామగారు, అత్తగారి సళ్ళు చీకుతూ, ఉన్నాడుట. ఆరాత్రి తర్వాత అక్క పూర్తిగా ఆఫేమిలీలో మనిషి ఐపోయింది. చివరగా చిన్నక్క చెప్పింది. ఒకరకంగా చుస్తే ఈ అనుభవాలు చెప్పి, అక్క నన్నూ ఆ ఫేమిలీలో మనిషిని చేసేసింది.అంటే.అవున్రా. నేనూ అక్కా వాళ్ళ మరిదీ పెళ్ళి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *