అమ్మా నాన్నల Love 37

By | October 27, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 37 అప్పటికి మాకళ్ళు ఈ మసక వెలుతురుకి అలవాటు పడ్డాయి. అప్పుడే నువ్వు తమ్ముడితో, లంజాకొడకా, ఇది నీకు కూడా కన్నెరికం కాఉరా అంది. దాంతో మా ఇద్దరికీ, మీ ఇద్దరూ విడివిడిగా దెంగుడు సుఖాలు రుచి చూసినవారే అని తెలిసి, నాన్న ఆపుకోలేక శెబాష్ అని చప్పట్లు కొట్టేరు. నేనూ వెణ్తనే శెబాష్ అంటూ చప్పట్లు కలిపాను. నాన్న కౌగ్ట్లో ఉన్న అక్క, నాన్నని అడిగితే, సమాధానం అమ్మ చెప్పింది. అంటే ఇద్దరికీ చ్ప్పింది. ఇందులో ఇన్ని బూతులతో పాటు, మామిలిని ఆమోదించించారన్న బరోసా కూడా ఇచ్చింది.నేను థేంక్స్ డాడీ అన్నాను. ఎందుకంటే మాగదిలోకి నగ్నంగా రావలన్న నిర్ణయం నాన్నదే. మమ్మలిని మందలించకూడదు అన్న నిర్ణయమూ నాన్నదే. అమ్మ దెంగించుకుందికి నేలమీదకి వంగితే ఆపినదీ నాన్నే. అప్పుడూ ఆపకపోతే మేము లైటు వేసేసరికి వాళ్ళు దెంగించుకుంటుంటే ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉండేది.అవున్రా కన్నా. మీనాన్న కి నేను

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *