అమ్మా నాన్నల Love 24

By | July 31, 2020
telugu sex stories అమ్మా నాన్నల Love 24 రాత్రి గడిచేకా, తయారు అయ్యేటప్పుడు ఆడవాళ్ళ రూములోకి వెళ్ళేను. నన్ను రాత్రి టెంటులో పడూక్కోమన్న అరవయ్యేళ్ళ పెద్దావిడ, ఏమ్మా, రాత్రి తోటలో ఎంతసేపున్నారు అని అడిగింది. లేదండీ, బాగా అలిసిపోవటంతో నిద్రపట్టెసింది. అందిట అక్క. నీకు నిద్ర పట్టెసినా మీ మరిది గొలకలేదూ? అయ్యో లేదండీ. మరిది నన్ను ఆదృష్టితో చూఅలేదు అంది అక్క. ఆవయసు మొగపిల్లలు నన్నే ఆదృష్టితో చూడగలరే పిచ్చిపిల్లా. నువ్వు మరిదిలో మొగాణ్ణి చూడకపోతే అది నీ ఖర్మ. వాడిని కొజ్జావాణ్ణి చెయ్యకు అందిట. అక్క షాకైతే, ఆవిడ అందిట. నీకు ఈఫేమిలీ కొత్త కదూ. మీ అత్తగారే స్వయంగా నిన్ను మరిదితో ఈపెళ్ళికి పంపిందంటేనే మీరిద్దరూ తోతల్లో దొర్లుతారని. ఆరోజు ఏపని చేస్తున్నా అక్కకి ఆ పెద్దావిడ మాటలే గింగిరాలు తిరుగుతున్నాయాట. పెళ్ళిరోజు రాత్రి మళ్ళి వీళ్ళు టెంటులో పడూకున్న ఎంతకీ నిద్రపట్టలేదుట. తెంటు బయట జంటల అలికిడి తెలుస్తోందిట. మరిదిని పిలిచిందట. వాడూ ఎందుకు అని అడగలేదు. ఇద్దరూ మౌనంగా నిన్న ఉచ్చపోసుకొనేవేపు వెళుతూ ఉంటే, ఆకరి జంటని దాటేకా, అక్కడ పచ్చికమీద అక్క కూలబడి, మరిదినీ కూర్చోమందిట. చిన్నక్క చెప్పటం ఆపింది. నేణు ఇంకా పెద్దక్కా, వాళ్ళమరిదీ కలిసి తోతలో కూర్చొన్నచోటనించి బయటకి రాలేదు. చిన్నక్క నన్ను కుదిపి, ఈలోకంలోకి తెచ్చింది. చిన్నక్క కుదుపుకి ఈలోకంలోకి వచ్చిన నేను ఏంటక్కా అన్నాను తడబడుతూ చిన్నక్క నాతో చనువుగా, అవున్రా, నేను ఇన్ని చెప్తూ ఉంటే, పెద్దక్క తన  అత్తవారి కుటుంబం గుట్టూమట్లు నాకెందుకు చెప్రోందో దౌటు రాలేదా  నన్ను నాకు అప్పటికే గొంతు తడారిపోగా, నువ్వేం చెబితే అవి వింటున్నాను అక్కా అన్నాను.

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *