అమ్మతనం 10

By | August 7, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 10 పైనుండి ఒక్కసారిగా కేకలు ఆగిపోయి పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ అయిపోవడంతో అత్తయ్యగారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు . జానకి : అత్తయ్యగారూ ........ చదవడం మొదలుపెట్టి ఉంటారు . అత్తయ్యగారు : నా చిన్నకోడలు బంగారం అని మురిసిపోతున్నారు . గంటలో అందరూ కలిసి వంట పూర్తిచేశారు . అత్తయ్యగారు : జానకీ ....... నా చిన్న కోడలు తన ఫ్రెండ్స్ ను డిస్టర్బ్ చెయ్యడం ఎందుకు పైకే లంచ్ పంపించాలేమో కనుక్కో ........ జానకి : అలాగే అత్తయ్యగారు అని పైకివెళ్లి ఏకంగా అందరితోపాటు కిందకువచ్చింది . అత్తయ్యగారు : జానకీ ........ జానకి : చెప్పాను అత్తయ్యగారూ ........ మీకు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *