అమ్మతనం 11

By | August 10, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 11 9 గంటలు అవ్వగానే అక్కాచెల్లెళ్లలో ఒకవైపు సంతోషం మరొకవైపు తియ్యని బాధతో ఒకరినొకరు మరింత గట్టిగా హత్తుకున్నారు . శివ : ఇందూ ........ ఇందులో నా తప్పేమీ లేదు తెలుసుకదా అన్నట్లు sorry చెప్పివెళ్లి లగేజీ తీసుకెళ్లి కారులో కూర్చున్నాడు . అక్కాచెల్లెళ్ళు నవ్వుకుని ఒకరిచేతిని మరొకరు వదలకుండా వెళ్లి శివ కారులో వెనుక కూర్చున్నారు నాన్నగారు ముందు కూర్చున్నారు . మరొక కారులో అమ్మాఅత్తయ్యావాళ్ళు కూర్చున్నారు . అక్కాచెల్లెళ్ళూ ....... పోనివ్వమంటారా ?  . ఇద్దరూ నవ్వుకుని yes అన్నారు .  శివ కారుని స్టార్ట్ చెయ్యగానే నలుగురు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *