అమ్మతనం 3

By | July 10, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 3 రాహుకాలం 9:30 కు వెళ్లిపోగానే గుడిసె ముందు వారుసగా మూడు కార్లు వచ్చి ఆగాయి . చివరి కారులోనుండి మొదటగా మధ్యవర్తి దిగగానే జానకి తండ్రి అతడిని చేరుకున్నాడు .  మధ్యవర్తి : నారాయణ గారూ అమ్మాయి రెడీ కదా అని కాస్త భయపడుతూనే అడిగాడు . తండ్రి : మీరు చెప్పినట్లుగానే ........ మధ్యవర్తి : హమ్మయ్యా ........ అని గుండెలపై చేతినివేసుకున్నారు . రండి రండి మీకాబోయే వియ్యంకురాలు అక్కడ అని ముందు కారు దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు - కాస్త జాగ్రత్త ఆమెకు అన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి . తండ్రి : అలాగే అని తన శ్రీమతితోపాటు వెళ్లి కారులోనుండి దిగిన వారిని సతీసమేతంగా లోపలికి ఆహ్వానించారు . మధ్యవర్తి : మేడం ........ వీరే అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు నారాయణ - జయమ్మ . నారాయణా ........ వీరు పెళ్ళికొడుకు తల్లి నాగాంబ గారు తమ ఊరికే గొప్ప .........

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *