అమ్మతనం 4

By | July 13, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 4 తండ్రి : శ్రీమతిగారూ ...... నేను తోట దగ్గరికి వెళుతున్నాను . జానకి : నాన్నగారూ ........ చాలా పని ఉంది అనుకుంటాను నేనూ వస్తాను . ఇందు : అక్కయ్యా ........ నేను కూడా , జానకి : అమ్మో ........ ఇంకేమైనా ఉందా , నా ముద్దుల చెల్లి కష్టపడటం నేను చూడలేను - హాయిగా ఇంట్లోనే ........ ఇందు : పెళ్లి అయ్యేంతవరకూ నా అక్కయ్యను వదిలి ఒక్క క్షణం కూడా విడిగా ఉండలేను - కాలేజ్ వరకూ ok , తోటలో చదువుకుంటాను అని కాలేజ్ బ్యాగ్ అందుకుంది . జానకి : తియ్యదనంతో నవ్వుకుని బ్యాగు అందుకుంది . అమ్మ : భోజనం వండి అక్కడికే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *