అమ్మతనం 6

By | July 25, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 6 అత్తయ్యగారు : నాన్నా శివా ........ సాయంత్రం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసే సమయానికి తమ్ముడు వస్తున్నాడా ? - అంటే మీ మావయ్యావాళ్లకు మనం , మన ఇల్లు నచ్చిన తరువాతనేలే ........ తండ్రి : చెల్లెమ్మా ........ పదే పదే ఆ మాట మాపై వెయ్యకండి - ఇంద్ర భవనం ఎవరికైనా నచ్చకుండా ఉంటుందా - నా తల్లి చేసుకున్న అదృష్టం అని విధేయతతో నమస్కరించారు . అత్తయ్యగారు : అన్నయ్యగారూ ........ మన ఇంద్రభవనం మొత్తం చూసి ఆ మాట చెప్పండి అప్పుడు సంతోషిస్తాను . శివ : అమ్మా ........ ఉదయమే తమ్ముడికి కాల్ చేసాను . అన్నయ్యా ....... sooo sorry ముఖ్యమైన పని ఉంది పెళ్లికి మాత్రం మీరు కోరినన్ని రోజులు ఉంటాను అని ప్రామిస్ చేసాడు . అత్తయ్యగారు : తల్లీ ఇందు ........ బెంగళూరులో సొంతంగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *