అమ్మతనం 7

By | July 27, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 7 నాగాంబ గారు చెప్పినట్లుగానే గంటలోపే అందరూ హాల్ లోకివచ్చారు . అప్పటికే పంతులుగారు వచ్చి ఉండటంతో నమస్కరించి వారు కోరినవన్నీ వారి ముందు ఏర్పాటుచేశారు . పంతులు గారు : శుభం , నాగాంబ గారూ ........ వరుడు - వధువు తోపాటు కుటుంబం ఇక్కడ కూర్చోండి - జాతకాలు ఇవ్వండి అని అడిగారు . శివ ........ నాగాంబ గారితోపాటు - జానకి ......... చెల్లి అమ్మానాన్నలతోపాటు కూర్చున్నారు . జాతకాలు అందించారు . పంతులు గారు జాతకాలు అందుకుని చూసి పెదాలపై చిరునవ్వులతో పంచాంగం అందుకుని గాల్లో లెక్కలివేసి , శుబస్రశీఘ్రం - నాగాంబ గారూ ....... జాతకాలు భలే కలిసాయి - ఒకరికోసం ఒకరు పుట్టినట్లు ......... అందరూ సంతోషించారు - శివ అయితే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *