అమ్మతనం 9

By | August 2, 2021
telugu sex stories అమ్మతనం 9 స్టోరీలో ప్లేస్ ను మనకు అలవాటైన ఇష్టమైన వైజాగ్ కే మార్చడం జరిగింది - బ్యూటిఫుల్ వైజాగ్ ను కాకుండా వేరే ఊహించుకోలేకపోతున్నాను - మాన్నిస్తారని మనవి .
అత్తయ్యగారు : చిన్న కోడలా ....... అంతలోపు exams పూర్తిచేసెయ్యి - నా ముద్దుల కోడలిని పెద్ద కోడలిలానే అంతకంటే అంగరంగవైభవంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా తీసుకెళతాము . అత్తయ్యగారూ ........ అంతవరకూ ఆగాల్సిందేనా , అక్కయ్యను - మిమ్మల్ని చూడకుండా మూడు నెలలు నేను ఉండలేను అంటూ అక్కయ్య బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి అలకతో లోపలకువెళ్లి సోఫాలో కూర్చుంది . అక్కయ్య - అత్తయ్యగారు ....... నవ్వుకున్నారు . అత్తయ్యగారు : అన్నయ్యగారూ
 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *