అమృతమయం 104

By | January 10, 2021
telugu sex stories అమృతమయం 104 కొద్ది నిమిషాల తరువాత సవి లేచి టేబుల్ వైపు నడిచాడు.  టేబుల్ మీద పడున్న టవల్ ను సవి వైపు విసిరాడు.  అప్పుడు సవి లేచి తన బట్టలు వేసుకోటానికి నడిచింది.  అప్పటికి రఫీ దుస్తులు ధరించడం ప్రారంభించాడు. ఇక నేను కూడా అక్కడ నుంచి  వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చిందని నేను గ్రహించాను. నేను మెల్లిగా మోకాళ్లపై నడుస్తూ.... మూలలో చుట్టూ తిరగబోతున్నప్పుడు, నా చేయి తగిలి ఏదో ఒక వస్తువు పెద్ద శబ్దం చేస్తూ నేలమీద 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *