అమృతమయం 108

By | January 20, 2021
telugu sex stories అమృతమయం 108 రాత్రి సుమారుగా 8 గంటల సమయంలో మెలకువ వచ్చింది. అది కూడా నాభర్త ఫోన్ వల్ల...H: బేబీ ఏం చేస్తున్నావు.A: బాగా అలసిపోయాను పనిలో (రఫీక్ బాగా దెంగాడు లే)H: పనిమనిషి రాలేదాA: రాలేదు... మీరెక్కడున్నారుH: నేను వచ్చేసరికి బాగా టైం పడుతుంది. నువ్వు డిన్నర్ చేసి పడుకో. A: అసలెక్కడున్నారు...?H: అన్నీ వివరంగా రేపు చెప్తాను. మా ఆఫీస్ స్టాఫ్ తోనే ఉన్నాను.A: సరే... మీకు నా విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది...!H: ప్లీజ్ బేబీ... అర్థం చేసుకో...A: సరే బాయ్అని చెప్పి లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి ఒంటిమీద బట్టలు లేకుండా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *