అమృతమయం 112

By | January 29, 2021
telugu sex stories అమృతమయం 112 అరుణ్: అమృతా... దయచేసి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు, ఈ స్థాయికి రావటానికి నేను ఎంత కష్టపడ్డానో నీకూ తెలుసు కదా...! ఇది నాకు గొప్ప అవకాశం. ఒకవేళ నేను నిరాకరిస్తే... మా కంపెనీలో నా మీద అది చెడు అభిప్రాయాన్ని సృష్టిస్తుంది. బేబీ...ప్లీజ్... జస్ట్ ఆరు నెలలు మాత్రమే...! ఒక్కసారి ఆలోచించు... నీ జాబ్ పోకుండా ఉంటే... నువ్వు ఇలా అనేదానివి కాదు... అవునా...?అరుణ్ నాకు జాబ్ పోయిన విషయం నాకు మళ్లీ గుర్తు చేసేసరికి నాలో పట్టరాని ఆవేశం వచ్చింది. నా నిగ్రహాన్ని కోల్పోయేలా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *