అమృతమయం 121

By | February 17, 2021
telugu sex stories అమృతమయం 121 A: “ఉమ్మ్మ్మ్….”   నేను మూలుగుతున్నాను, రఫీక్ నా ప్యాంటీని పట్టుకుని కిందికి లాగాడు. నేను నా గుద్దలని మంచం మీద నుండి పైకి లేపాను. రఫీక్ ఇప్పుడు పూర్తిగా నా ప్యాంటీని క్రిందికి లాగేశాడు. S: "మేడమ్... నేను కూడా ఇక్కడ నా మొడ్డ కొట్టుకుంటున్నా... అతను ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాడు?"   A: "అతను నా ప్యాంటీని క్రిందికి లాగాడు ..." నేను నా చిన్న పాదాలను నా ప్యాంటీ నుండి బయటకు లాగడంతో... ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒంటిమీద నూలుపోగు కూడా లేకుండా నగ్నంగా ఉన్నాను. నా కాళ్ళ మధ్యలో రఫీక్ తన మొడ్డని తెచ్చి... ఒక్క ఉదుటున... దాన్ని నాపూకులోకి చాలా స్పీడ్ గా దింపాడు. A“ఓహ్….. మ్మ్మ్మ్మ్....భయ్యా...”   నేను అరిచాను, రఫీక్ ఏ మాత్రం జాలి...దయ... కనికరం లేకుండా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *