అమృతమయం 16

By | July 1, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 16 ఈ మాట చెప్పి అతను  వస్తువులను ప్యాక్ చేయడం ప్రారంభించాడు, నేను వెంటనే అతని చేతులను పట్టుకున్నాను. A: నన్ను క్షమించండి జావేద్ గారు,  నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయలేదు, కానీ నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ ఇలా చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇబ్బంది గా ఉంది. J: ఈ ఎమోషనల్ డ్రామా వద్దు.    ఫకింగ్ చేసేటప్పుడు సిగ్గుపడకండి, కానీ నాకు ఆనందం ఇలానే వస్తుంది. నేను నీ జీవితానికి దూరంగా ఉంటాను. నీకు అంతగా కావాలంటే లాడ్జిలో ఉన్న అందరి మడ్డలు పెట్టించుకో  ఎవ్వరికీ తెలియదు. A: నన్ను క్షమించండి, నేను మళ్లీ ఇలా చెయ్యను, నన్ను నమ్మండి. అది కూడా ఏడుస్తూనే చెప్పాను. J: అమృతా విను... ఇది నీకు చివరిసారి చెప్తున్నా .. నా మడ్డ కావాలంటే నేను చెప్పినట్లు వినాలి, లేకపోతే నేను నిన్ను ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టను.  నువ్వు పనిచేసే కంపెనీ లోనే నాకోసం చాలా పూకులు ఉన్నాయి, నువ్వు గ్రేట్ అని అనుకోవద్దు, నువ్వుంతవరకు ఇంకో పూకు కోసం వెళ్లను,   కానీ నన్ను నమ్మండి... నీ జీవితంలో నా లాంటి వ్యక్తి అంటే... నీ వ్యక్తిగత జీవితం ఇబ్బంది పెట్టకుండా... నీ పూకు దురద తీర్చేవాడు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *