అమృతమయం 59

By | August 20, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 59 గై 2: మేడమ్.. మీరు రిచ్ అనే విషయం మీకు తెలియట్లేదు, కాని మాకు ఒక ఆర్డర్ చాలా ముఖ్యమైనది, కుటుంబం మొత్తం దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను నవ్వుతూ.. A: నాకు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు చింతించకండి, మీకు ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి సమస్య లేదు. వాడు ఎర్రగా ఉన్న పళ్లు బయటపడేలా నవ్వుతూ.. గై 2: అందుకే మేడమ్... మా దేవతకు థాంక్స్ చెప్తున్నాము నేను లేని కోపాన్ని నటిస్తూ... A: చాలు... నన్ను దేవత అని పిలవకండి. గై 2: మా కష్ట సమయంలో మంచి ఆర్డర్ ఇచ్చిన మీరు నిజంగా దేవత, చాలా అందంగా ఉన్న ఏంజిల్ మీరు. A: చాలు... నన్ను మరీ ఎక్కువగా పొగుడుతున్నారు. గై 2: లేదు మేడమ్... గాడ్ ప్రామిస్... మీ లాంటి అందమైన అమ్మాయిని నేనింత వరకూ చూడలేదంటే నమ్మండి. A: అబ్బా... సరే ఇక ఆపు, నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు, టైమ్ వేస్ట్ చెయ్యకుండా త్వరగా పని పూర్తి చెయ్యండి. పని సంతృప్తికరంగా లేకపోతే నేను డబ్బులు కూడా ఇవ్వను. గై 2: మీరు దాని గురించి నాకొదిలేయండి మేడమ్. ఇప్పటివరకు నేను ఏ  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *