అమృతమయం 60

By | August 21, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 60 A: ఇంకోసారి ఇలా మాట్లాడొద్దు, మీకు టీ కావాలని చెప్తే చాలు, మీకు టీ తాగడం చాలా అలవాటు అని నాకు తెలుసు. గై 2: అవును, మాకు చాలా సార్లు టీ తాగే అలవాటు ఉంది, దీనివల్ల కొంచెం పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. A: నాకు తెలుసు... మీకు టీ అవసరమైనప్పుడు నన్ను అడగండి. గై 2: మేడమ్ మీరు మా కస్టమర్... మిమ్మల్ని పదే పదే డిస్టర్బ్ చేస్తే బాగోదని...! A: అలా ఏమీ అనుకోను. . ఇప్పుడు మీ కోసం టీ పెట్టి ఇస్తాను. నేను నవ్వుతూ చెప్పాను. అతను కూడా చిరునవ్వుతో స్పందించి నా వెనుక కిచెన్ వైపు నడిచాడు. అతను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడో నేను ఆశ్చర్యంగా చూశాను, కానీ వాడే ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. గై 2: మేడమ్... అందుకే మిమ్మల్ని ఏంజిల్ అన్నాను, అందరికీ మీ అంత మంచి మనసు ఉండదు. A: బిస్కెట్... బిస్కెట్ తీసుకోండి... మీ వాళ్లకి కూడా ఇవ్వండి G2: థాంక్స్ మేడమ్... A: అయినా ఎందుకు మరీ అంతలా పులిహోర కలుపుతున్నావు నువ్వు...? G2: నేను ఇంతకుముందు పని చేసే ఇంట్లో ఇలాగే టీ అడిగాను, ఆ మేడమ్ అకస్మాత్తుగా నేను పని చేయకుండా టైమ్ పాస్ చేస్తున్నా అని నాపై అరవడం ప్రారంభించింది. అప్పుడు చాలా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *