అమృతమయం 61

By | August 23, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 61 G2: మనం ఎందుకు ఆపాలి..? మీరు నిజంగా ఈ ప్రకృతిలో ఒక దేవత, నిజంగా నేను చాలా దగ్గరగా చూసిన వాళ్లలో మీరు చాలా చాలా అందమైన మహిళ, కాకపోతే అలాంటి అందాలను సినిమాల్లో మాత్రమే చూడవచ్చు. A: ఇప్పుడు ఇది చాలా ఎక్కువ, నేను మీ అబద్ధాల కోసం పడటం లేదు. నేను నవ్వుతున్నాను. G2: ఓహ్ మేడమ్... ఒక్కసారి అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరు పై నుంచి కిందికి చూసుకోండి, అటువంటి అందమైన ముఖం, ఇంత కరెక్టు ఫిగర్, ఈ నునుపైన చర్మం. మీరు ఏంజిల్ కంటే ఏం తక్కువ కాదు. వాడు ఇలా చెప్తూ... వాడి బలమైన చేతిని... నా భుజం నుండి అలాగే తాకుతూ... నా వేళ్ళ వరకు తీసుకెళ్లి నా వేళ్లు పట్టుకొని చెప్పటం నన్ను నిజంగా కదిలించింది. మెల్లిగా నా పాంటీలో ఊట మొదలైంది చాలా కాలం తర్వాత.  నా నుంచి ఎలాంటి ప్రతిఘటన రాకపోయేసరికి అతను నా వెనుకకు కదిలి, నా మృదువైన చేయి మీద తన కఠినమైన చేతులను కదిలించడం ప్రారంభించాడు. అలాంటి సమ్మోహన స్పర్శ... ఇంకా అతని సున్నితమైన మాటల వల్ల తెలియకుండానే నా కళ్ళు మూసుకుపోయాయి. అకస్మాత్తుగా అతను నా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *