అమృతమయం 62

By | August 24, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 62 A: సరే, ముందు ఇది చెయ్యనివ్వండి H: యా.. అది కూడా నిజం, ఏమైనప్పటికీ కొంచెం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండు, నాకు కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది. A: మీరు రోజూ ఇదే చెప్తారు, ఇలాగే చేస్తున్నారు, నా వల్ల కాదు, నేను ఇంట్లో ఉన్నాను, త్వరగా రావొచ్చు కదా. H: అమృతా... ఎందుకు సీన్ చేస్తున్నావు, నాకు ఇక్కడ ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఉంది, నేను టైమ్‌పాస్ చేయడం లేదు. A: యా... కరెక్ట్... నేను ఏ పని చేయడం లేదు, మీకే ఉంది ఉద్యోగం... కదా...మీకు కావలసినప్పుడు రండి. బై అతను చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నందుకు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది, అందుకే నేను కాల్‌ను డిస్‌కనెక్ట్ చేసాను, ఇంట్లో పని జరుగుతుంటే టైమ్ కి రాకుండా ఏంటో ఇలా...! ఇంత అందమైన పెళ్లాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకొని ఏం పీకుతున్నాడో... టైమ్ కి ఇంటికి వస్తే... త్వరగా తినేసి రాత్రంతా జాగారం చెయ్యొచ్చు అని కూడా ఉండదు, వాస్తవానికి నాకు మొదట్నుంచీ నా భర్త విషయంలో కొద్దిగా కోపం ఉంది, అది కూడా కేరింగ్ విషయంలో, ఆ కోపమే... జావేద్, రఘు, మురళితో దెంగించుకునేలా చేసింది, ఇప్పుడు మళ్లీ రఫీక్. కాబట్టి నేను అతనిపై మరింత కోపంగా ఉన్నాను. నా మనస్సు నా జీవితం గురించి పూర్తిగా క్లూలెస్‌గా ఉంది, నేను నాలో ఉన్న కామాన్ని, నా లంజతనాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, అది రోజు రోజుకు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *