అమృతమయం 64

By | August 27, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 64 నేను ఏమి చేయాలో అర్థం చేసుకోలేకపోతున్న నా మనస్సు చాలా గందరగోళంలో ఉంది. నా వైపు బాబు నడవడం నాకు తెలుస్తుంది, నేను వెంటనే బాత్రూంలోకి పరుగెత్తి.. తలుపు మూసివేశాను. బాబు నా గది నుండి బయటకు వెళ్ళడం... నాకు అర్థమైంది.   ఆ రోజు దాదాపుగా ముగిసింది, అంటే ఇది సాయంత్రం అవుతుంది. చీకటి లో నా శరీరం నా అదుపులో ఉండదు, నా భర్త త్వరగా వస్తే తనతో అడిగి మరీ నా దురద తీర్చుకోవాలి. సరిగ్గా అప్పుడే తలుపు తట్టిన శబ్దం, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్లి వారిని ఎదుర్కోవటానికి నాకు ధైర్యం లేదు, నా గుండె కొట్టుకోవడం చాలా పెరిగింది. నేను కొంచెం ధైర్యం సేకరించి తలుపు తెరిచాను, అదృష్టవశాత్తూ అక్కడ రంగ ఉన్నాడు, ఇప్పటివరకు మా మధ్య ఏమీ జరగలేదు కాబట్టి నేను అతనిని ఎదుర్కోవడంలో కొంచెం సౌకర్యంగా ఉన్నాను.  వాళ్లకి ఈరోజు పని పూర్తి చేశారని... ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నారని అతను నాకు సమాచారం ఇచ్చాడు.  కాబట్టి వారి వెనుక తలుపు మూసివేయడానికి... నేను లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వారందరూ తమ బ్యాగ్ ప్యాక్ తో అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు. బాబు మరియు రఫీక్ నన్ను చూస్తూ కొంటె చిరునవ్వులు ఇస్తున్నారు, నేను వారి కళ్ళలోకి చూసే ధైర్యం చేయలేదు, నేను కూడా చిరునవ్వుతో సమాధానం ఇచ్చాను.  అవన్నీ బయటికి వెళ్లి నేను తలుపు మూసివేయబోతున్నాను, అకస్మాత్తుగా రఫీక్ నా దగ్గరకు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *