అమృతమయం 65

By | August 30, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 65 నేను ఈ ముగ్గురికీ టీ ఇచ్చి, ఒక కప్పు టీ తీసుకొని తిరిగి నా గదికి వెళ్ళాను. నా మెయిల్స్ చూస్తున్నప్పుడు డోర్ తట్టిన శబ్దం వచ్చింది, నేను తలుపు తెరిచాను. బాబు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు  తన కప్పు టీతో. A: ఏమైంది? ఏదైనా కావాలా? B: మేడమ్ నాకు టీతో పొగ త్రాగటం ఇష్టం, అది మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ ఇస్తుంది. నేను అతనిని చూసి నవ్వి... బాల్కనీకి దారి చూపించి .. నా మంచం వైపు తిరిగాను. B: మేడమ్... A: మళ్లీ ఏమైంది...? B: ఇది అస్సలు బాలేదు A: ఏమైంది... బాల్కనీ నీట్ గానే ఉందిగా...? B: అది కాదు మేడమ్... నేను దమ్ము కొడుతూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *