అమృతమయం 69

By | September 9, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 69 నేను ఆ స్థితిలో చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను, తలుపు మరోసారి బాదేసరికి... రఫీక్ అయితే బాగుండు అని  ఆలోచిస్తున్నాను, OMG ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉండబోతున్నారు...?  నేను నెమ్మదిగా తలుపు దగ్గరకు వెళ్లి మెల్లిగా దాన్ని తెరిచాను, అక్కడ రంగా పూర్తిగా దుస్తులు ధరించి తలుపు వద్ద నిలబడి నా వైపు అమాయకంగా చూస్తున్నాడు.   నేను తలుపు తియ్యగానే... రంగా: మేడమ్... మీరు బానే ఉన్నారా...? ఈ ప్రశ్నతో నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అమృత: యా... ఎందుకలా అడిగారు...? రంగా: మేడమ్.. నేను 5 నిముషాల నుండి మీ తలుపు తడుతున్నాను, మీరు తలుపు తెరవకపోవడంతో నేను భయపడ్డాను. నేను అద్దం ముందు నిలబడి పూకు రుద్దుకున్న విషయం గుర్తొచ్చి...  నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాను. A: అంటే... నేను జస్ట్ అలా కునుకు తీశాను సమాధానం చెప్పేటప్పుడు నేను తడబడ్డాను. రంగా: క్షమించండి మేడమ్, నాకు తెలియదు.  మాకు ఒక చిన్న డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ కావాలని అడగడానికి తలుపు కొట్టాను. A: అదేంటి... మీ దగ్గర ఉంటుంది కదా...? రంగా: మేడమ్ మా దగ్గర పెద్దది ఉంది, మేము ఉదయం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *