అమృతమయం 76

By | September 17, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 76 A: నా భర్త బాగా తాగి ఉన్నాడు, నేను అతనిని ఇంటి లోపలికి తీసుకెళ్లలేను, దయచేసి అతన్ని ఇంట్లోకి తీసుకురావడానికి నాకు సహాయం చేయగలరా..? S: అదెంత భాగ్యం మేడమ్... నాకు ఒక్క క్షణం ఇవ్వండి. అతను మెయిన్ గేటు వద్దకు వెళ్లి లాక్ చేశాడు. A: ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే...? S: లేదు మేడమ్... మీ కార్ ఇప్పటివరకు లేదు, సర్ కార్ బయటకు వెళ్లినట్లు రికార్డ్ లో ఉంది, మీరే లాస్ట్, అందరూ వచ్చేశారు. మేము కారు దగ్గరకు వచ్చాము, అతను నాభర్తని బయటకు తీశాడు. నేను కారును లాక్ చేశాను, మేము లిఫ్ట్ వైపు వెళ్ళడం ప్రారంభించాము.  నేను... వాచ్మాన్ నా భర్తను పక్క నుండి పట్టుకొని ఉన్నాము, నాభర్త మత్తుగా ఉండి... ఏదేదో వా[b]గుతున్నాడు, కాని నేను ఈ నాన్ సెన్స్  విస్మరించాలని  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *