అమృతమయం 79

By | September 20, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 79 సంజయ్ స్మోక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు, వాడు స్మోక్ చేస్తుంటే... నా నోరు లాగేస్తుంది, నా ముద్దు గురించి అతను ప్రస్తావించలేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ నాపై ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు.  అతన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎలా తీసుకెళ్లాలో నాకు ఇప్పుడు తెలియదు,. A: భయ్యా... ఇంకో విషయం S: చెప్పండి A: నాకు కూడా సిగరెట్ ఇస్తారా...? S: మేడమ్... ఏమంటున్నారు..? A: చాలా తక్కువ మందికి దీని గురించి తెలుసు భయ్య, నా భర్త కూడా తెలియదు.  కాబట్టి ఈ రహస్యాన్ని మీలోనే దాచుకోవాలి. S: మేడమ్... ఫస్ట్ మీరు ఆ భయ్యా ఆపండి. A: నువ్వు కూడా... మేడమ్ అని అపి... అమృత

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *