అమృతమయం 87

By | October 4, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 87 డోర్ బెల్ మోగడంతో...ఈఆలోచనలన్నీ... ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి. వెళ్లి డోర్ తీశాను, బయట నా భర్త పనివాళ్లు నిలబడి ఉన్నారు.H: బేబీ... నువ్వు బానే ఉన్నావా...? మేము పదినిమిషాల నుంచి బెల్ కొడుతున్నాము.A: అంటే... ఇక్కడ ఇంకో అతనుండాలి కదా... అతను తీస్తాడేమో అనుకున్నా. H: ఇడిగో... ఇతను కూడా ఏదో పనుండి బయటకొచ్చాడంట.నేను వెంటనే అక్కడినుంచి నాగదిలోకి వెళ్లాను, ముఖ్యంగా రంగాను చూడటం నాకిష్టం లేదు, ఇడియట్ వాడు... బంగారంలా దొరికినదాన్ని చేజేతులా నాశనం చేసుకున్నాడు, నన్ను సరిగా తృప్తి పరచకుండానే... అవ్వగొట్టుకున్నాడు.ఇక ఈరోజు నా మొగుడ్ని వదలకూడదు, వాడి రసం మొత్తం పీల్చేయాల్సిందే.నాభర్త అక్కడ పనివాళ్లతో వర్క్ చేపిస్తున్నాడు, నేను

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *