అమృతమయం 97

By | October 27, 2020
telugu sex stories అమృతమయం 97 H: సరే నేనిప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నా... మేడమ్ ఉంటారు, సరేనాR: మీది చాలా పెద్ద మనసు సర్... థాంక్యూఅని రఫీక్ వెళ్ళిపోయాడు, వెనుకే నాభర్త కూడా పనుంది అని ఆఫీస్ కి జంప్. సరిగ్గా 4 గంటలకు రఫీక్... సవిత ని తీసుకుని వచ్చాడు. సవిత... వయస్సు 23 ఉండొచ్చు, కానీ రంగు కొంచెం తక్కువ, మొఖం బాగా కళగా ఉంది, ఒంపుసొంపులన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయి.రేపట్నుంచి ఉదయం ఖచ్చితంగా రమ్మని చెప్పాను. రఫీక్ కూడా సరే మేడమ్... పంపించి మళ్లీ వస్తాను అని వెళ్లిపోయాడు.వాడు వచ్చేసరికి ఏవైనా కొత్తగా ఉండేలా డ్రెస్ వేసుకోవాలని ఆలోచించి... మినీ స్కర్ట్... స్లీవ్ లెస్ టాప్... టాప్ అయితే... నా బొడ్డుకి జానెడు పైకి ఉంది, స్కర్ట్ అయితే... కేవలం నా ప్యాంటీ ని మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది. నేను కానీ వంగితే... ముందువైపు నా సల్లు... ముచ్చికలు తప్ప మొత్తం కనిపిస్తాయి. వెనకనుంచి... నాగుద్ద క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అసలే ఉదయం సంజూ గాడు నా ఆకలి తీర్చకుండానే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *