అందమైన మాయ 24

By | July 10, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 24 ‘తను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఇటు....’ అంటుండగానే ధనుంజయ్ తల ఊపి ‘తనకి ఏ మాత్రం సెన్స్ వున్నా ఇంక ఈ ఊరికి రాదు’ అన్నాడు. ఆ మాటకి కిరీటి కళ్ళల్లో కనబడ్డ హారర్ చూశాడేమో మెల్లిగా వాడి భుజంపై చెయ్యి వేసి ‘క్షమించు, తప్పుగా మాట్లాడాను. ఆమెకు ఇక్కడ ఏం పని దొరుకుతుంది? ఆమె ఇక్కడికి రాకపోయినా నువ్వు ఆమెను వేరే చోట కలవొచ్చు. నీ మాటగా ఏమన్నా చెప్పమంటావా?’ అని అడిగాడు. ఓ పుస్తకానికి సరిపడా మాటలు దాగున్నాయి వాడి మనసులో. ‘నేను కూడా తనని మర్చిపోలేదని చెప్పండి’ అని మటుకు బయటకు అనగలిగాడు కిరీటి. ‘సరే’ అంటూ వెళ్లిపోయాడు ధనుంజయ్. అలా వెళ్ళిన ధనుంజయ్ సరాసరి బెంగళూరు వరకూ ఆగకుండా ప్రయాణించాడు. అక్కడ అతన్ని పరీక్షించిన డాక్టర్లు మేమేమీ చెయ్యలేమని చేతులెత్తేశారు. బెడ్ రెస్ట్, బలమైన ఆహారం, చాలా అదృష్టం వుంటే తప్ప ఆర్నెల్లకంటే ఎక్కువ బతకడని తేల్చి చెప్పారు. తరచూ స్పృహ కోల్పోతున్నాడు ధనుంజయ్. ఒక రోజు మెలకువగా వున్నప్పుడు ఒక telegram పంపించాడు. ‘నీ కోసం బెంగళూరు లో ఎదురు చూస్తుంటాను. నన్ను కలిసేవరకూ పనిలో ముందుకు వెళ్ళొద్దు’ ఇది దాని సారాంశం. Telegram అందుకున్న వ్యక్తి ఒక రెండు వారాల్లో ధనుంజయ్ ని కలిశాడు. అతని స్థితిని చూసి షాక్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *