అందమైన మాయ 16

By | July 1, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 16 ‘ఎందుకే అంత తొందరగా పంపించేశావు? కొంచెంసేపు వుంచుకుంటే పోయేది కదా’ అని శైలు అడిగితే ‘నేను వుండగా వాడ్ని ఏమీ కెలక్కు. ఇంకొకళ్ళు అయితే ఏం చేసేవాళ్ళు మనతో? పాపం పిచ్చివెధవ’ అంది నిక్కీ. ‘వాడికేం love story వుందో ఇంగ్లీష్ నేర్పించమని అడిగాడు. నువ్వేమో వాడ్ని వెనకేసుకొస్తావు’ అని ఉడుక్కుంది శైలు. వాడికి లవ్ స్టోరీ అన్న మాట వినగానే నిక్కీ తన గుండెని ఎవరో squeeze చేసి వదిలినట్టు ఫీల్ అయ్యింది. ఛ ఛ, నేను ఇలా ఆలోచిస్తున్నానేంటి అని సర్దుకుంది కానీ జరగాల్సిన డామేజ్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. ఆ రోజు జరిగిన దాని గురించి కిరీటి ఎలా అయితే కలలు కంటున్నాడో నిక్కీ కూడా అలానే చేస్తోంది. కొన్ని కొన్ని moments of passion మన మనస్సులోనుంచి ఎప్పటికీ తీసెయ్యలేము. కిరీటి, నిక్కీల మధ్య జరిగింది కూడా అదే. వేడి ముద్దులు, తమకంగా అందాల నొక్కుళ్ళు, వాడు సుతారంగా తన జడ పొడవు కొలిచి నడుము పట్టుకున్న తీరు, తన చేతిలో కాలిపోతున్న వాడి అంగం ఇవేవీ మర్చిపోలేకపోతోంది. ఇప్పటిదాకా తన ఊహల్లో ఉన్న ఆ వ్యక్తికి రూపం లేదు. కానీ ఇప్పుడు అది కిరీటి అని తెలిసిన తర్వాత వాడివంక

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *