అందమైన మాయ 23

By | July 9, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 23 ‘కిట్టిని ఇందాక స్టేజ్ దగ్గర చూశాను. అక్కడికి పోదాం’ అని కొంచెం వడివడిగా ముందుకు వెళ్ళి ఇద్దరమ్మాయిలకీ అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పాడు కిరీటి. వీళ్ళందరూ అక్కడికి చేరుకొనేసరికి హరిశ్చంద్రుడి నాటకం మొదలైంది. ‘అరేయ్, ఆ భటుడి యేసం గట్టినోడు ఎవడ్రా, మన తాలూకా లానే వున్నాడు’ అని గోరు అంటే పరకాయించి చూస్తే అది కిట్టి అని తెలిసింది స్నేహితులిద్దరికీ. డైలాగులు లేవు కానీ స్టేజ్ మీద నుంచుని ఆనందపడిపోతున్నాడు కిట్టి. ‘ఈడు కితం సారి సంత జరిగిన కాడినుంచి రాములు బాబాయి అని భజన సేత్తంటే ఏటో అనుకున్నారా. నాటకాల పిచ్చి గానీ ఏమన్నా ఎక్కిందా ఏటి మనోడికి’ అని గోరు అంటే కిరీటికి ఎందుకో అది నిజమే అనిపించింది. ‘నీకు గుర్తుందారా, లాస్ట్ టైమ్ రికార్డ్ రాయమంటే వాడు మీ దగ్గర లేకుండా వచ్చేశాడు? ఆ రోజు వాడ్ని ఇక్కడే ఆయనతో చూశాను’ అన్నాడు. ‘ఆడికి కొంచెం గట్టిగా సెప్పరా బాబూ. పరీచ్చలు దగ్గరకొస్తాండాయి. నాటకాలు అయ్యి అయిపోయినంక ఆడుకోవచ్చు. ఐనా ఆళ్ళ బాబుకి తెలిత్తే ఈడి తల గొట్టి మొలేస్తాడు’ అన్నాడు గోరు. రంగ వచ్చాక ముగ్గురూ కలిసి వాడిని అడుగుదామని డిసైడ్ అయ్యారు. ఏ మాటకామాటే చెప్పుకోవాలి. రాములు మంచి నటకుడు. హరిశ్చంద్రుడిగా ఆయన, లోహితాస్యుడి వేషం వేసిన పిల్లవాడు అద్భుతంగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *