అందమైన మాయ 28

By | July 14, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 28 ఫిబ్రవరి వెళ్ళి మార్చి నెల వచ్చింది. నిక్కీ మొదటి సంవత్సరం పిల్లలకి పరీక్షలు మొదలయ్యే ముందు వారం రోజులు revision క్లాసులు చెప్పి వాళ్ళ మానాన వాళ్ళని వదిలేసింది ఇక. పరీక్షలు మొదలయ్యే రోజు వరకూ ఎదురు చూశారు మిత్రులు కిట్టి వస్తాడేమో అని. కానీ వాడి ఐపూ జాడా కానరాలేదు. పరీక్షలు పూర్తవగానే పంజరంలో పక్షులు బయటకు ఎగిరినట్టు సంబరాలు చేసుకున్నారు ముగ్గురు మిత్రులూ. పట్నానికి పోయి పొద్దుటినుంచి సాయంత్రమ్ వరకూ రంగా వాళ్ళ హాల్లో సినిమాలు చూశారు. ఊరు ఊరంతా దున్నేశారు. వాళ్ళ ఆనందంలో చిన్న లోటు కిట్టి అక్కడ లేకపోవడం. పరీక్షల ఫలితాలు చూసిన ప్రిన్సిపాల్ గారు, కాలేజీ స్టాఫ్ చాలా ఆనందించారు. మన మిత్రుల విషయానికి వస్తే కిరీటి, రంగ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యారు. గోరు సెకండ్ క్లాస్ లో గట్టెక్కాడు.  ప్రిన్సిపాల్ గారు నిక్కీని, శైలుని తన ఆఫీసు కి పిలిపించుకొని మాట్లాడారు. ‘అమ్మా నిక్కుమాంబా, ముందుగా మా స్టాఫ్ తరఫున ఇదుగో చిరు కానుక అంటూ ఆమెకు డబ్బులు అందజేశారు. నిక్కీ కన్నీళ్లతో వారికి నమస్కరించి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *