అందమైన మాయ 29

By | July 15, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 29 కిరీటి విహారం పూర్తి చేసొచ్చేసరికి చిరు చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి. త్వరగా రాత్రి భోజనాలు ముగించి పడుకోమని చెప్పారు ప్రిన్సిపాల్ గారు. రాజా వారితో అల్పాహారానికి ఎట్టి పరిస్థుతుల్లోనూ ఆలస్యమవ్వరాదని వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్లారు. వెళ్ళేముందు కిరీటిని పిలిచి ‘రేపటి సమావేశం లెక్చరర్లతో జరుగుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వుండు. మేము లంచ్ కాగానే తిరిగి వస్తాము’ అని చెప్పారు. రాత్రికి కిరీటికి నిద్ర పట్టక దొర్లుతున్నాడు. ఎవరో వాడి గదిలోకి జొరబడ్డారు. దిగ్గున లేచి కూర్చున్నాడు మంచం మీద. ‘నేనేరా అరవకు’ అంటూ శైలు వాడి దుప్పట్లో దూరింది. ‘శైలూ, ఎవరన్నా చూశారంటే కొంప మునిగిపోతుంది’ అదురుతున్న గుండెతో చెప్పాడు. ‘అందరూ గురక పెట్టి నిద్ర పోతున్నారు. నస పెట్టకు’ అని వాడ్ని దుప్పటి లోపలికి లాగేసింది. వేడి వేడి ఊపిర్లు, ఆమె వంటి మీదనుంచి వస్తున్న సువాసన అన్నీ కలిసి మనవాడి తల తిరిగిపోయేలా చేస్తున్నాయి. దగ్గరకు లాక్కుని పెదవులు పెనవేసి తన నాలుక వాడి నోట్లోకి తోసేసింది దర్జాగా. మూడు నెలల క్రితం వాళ్ళు ఆదరాబాదరాగా పొర్లిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే వాళ్ళకి తొలి కలయిక. తను వాడిని ఎంతలా మిస్ అయ్యిందో చేతల్లో చూపిస్తోంది శైలు. పూర్తిగా వాడ్ని ఆక్రమించేస్తోంది. బలవంతాన విడివడి ‘ఓయ్, ఆగు శైలూ.. ఇక్కడ మగవాడ్ని నేనా, నువ్వా అర్ధం కావట్లేదు’ అని నవ్వాడు కిరీటి. ‘నీకేమీ చేసే ధైర్యం లేదు. నేనన్నా నాక్కావాల్సింది లాక్కోకపోతే ఇలాగే ముసలాళ్ళు అయిపోతామ్ మనం’ అని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *