అందమైన మాయ 30

By | July 16, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 30 మెల్లిగా మళ్ళీ ఆమెను తన పక్కన పడుకోబెట్టి ఆమె వక్షోజాలపై దాడి చేశాడు. ‘ఆహ్, కిరీటీ నేను ఆగలేనురా, ప్లీజ్’ అని ఆమె మూలుగుతుంటే మెల్లిగా కిందకు జరుగుతూ ఆమె యోని వద్దకు చేరాడు. యోని శీర్షంపై ఒక్క ముద్దు పెట్టగానే శైలు వాడ్ని పైకి లాగేసింది. ‘నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నావురా, ఇంక ఆగేది లేదు’ అని వాడి అంగాన్ని పట్టుకెళ్లి తన స్త్రీత్వం ఎదురుగా నిలుపుకొంది. ‘మా శైలూ మళ్ళీ వచ్చేసింది’ అంటూ నవ్వాడు. కాళ్ళు కత్తెరలా వేసి వాడిని ముందుకు లాగింది. ఒకరిలో ఒకరు ఐక్యం అయ్యారు. ఇద్దరూ కలిసి శృంగార శిఖరాలను అధిరోహించాక విడివడి రొప్పుతూ రోజుతూ వుండిపోయారు. కళ్ళు మూతలు పడిపోతుంటే ఆపుకోలేక ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు ఒదిగి నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ముందు కిరీటికే మెలకువ వచ్చింది. శైలు లేచి చూసేసరికి వాడు ఆమెనే చూస్తున్నాడు. ‘ఏంటి అలా కొరుక్కు తినేసేలా చూస్తున్నావు’ అంటే తన వంటి మీద ఆమె చేసిన గాయాలు చూపించి ‘కొరికేదీ రక్కేది నువ్వు’ అన్నాడు. నిజంగానే వాడి వొళ్ళంతా గాట్లు పడిపోయాయి. అది చూసి శైలు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. ‘సారీ’ అని బేలగా అంటే ‘నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా’ అని అడిగాడు. జవాబుగా మళ్ళీ తన సర్వస్వం అర్పించింది వాడికి. వాడ్ని వదిలి వెళ్లలేక పోతుంటే పూర్తిగా తెల్లవారకముందే తానే ఆమెను తీసుకువెళ్లి రూమ్ దాకా దిగబెట్టి వచ్చాడు. తిరిగొచ్చాక తన రూమ్ లో నిశ్శబ్దం భయంకరంగా తోచింది వాడికి. అక్కడ వుండలేక వెళ్ళి మెల్లిగా నిక్కీ తలుపు తట్టాడు. అసలు నిద్ర పోలేదేమో ఎర్రబడిన కళ్ళతో తలుపు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *