అందమైన మాయ 4

By | June 16, 2020
telugu sex stories అందమైన మాయ 4 జరిగిన దాన్ని గురించి ఆలోచించడం బలవంతంగా ఆపి ముందు తన కాళ్ళ దగ్గర వున్న పుస్తకాన్ని పైకి తీసుకొని చూశాడు. జేబులో పెట్టుకొంటుండగా కింద పడిపోయిన కార్డ్ కూడా వెదికి సంపాదించాడు. రెండూ కూడా మరీ ఎక్కువ డామేజ్ కాకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకొని, తన బట్టలు, క్రాఫూ సరిచేసుకొని మిత్రుల కోసం వెళ్ళాడు. పెద్ద ప్రభ వద్దకు చేరుకొనేసరికి మిగతా ముగ్గురు అక్కడ వున్నారు. కిట్టి చేతిలో చంకీల దండలు వున్నాయి. ‘దిరికినయిరా మామా. పా, స్టేజ్ కాడికి పోయి ఆ బాబాయికి ఇద్దాము’ అంటూ నాటకం జరిగే వైపునకు బయలుదేరారు. ‘ఏరా, చేతిలో ఏంటి పుస్తకం?’ అంటూ రంగ కిరీటి చేతిలోని పుస్తకం తీసుకొని చూశాడు. ఇంగ్లీష్ పుస్తకం ఎక్కడ దొరికిందిరా నీకు అని అడిగితే ‘పట్నం వాళ్ళు పెట్టిన ఒక షాపులో కొన్నానురా’ అని చెప్పాడు. ఎందుకో సునయన గురించి, తనను ముద్దు పెట్టుకొన్న అమ్మాయి గురించి అప్పుడే చెప్పాలి అనిపించలేదు కిరీటికి. ‘మిగతా అంగట్లు ఎట్లున్నయిరా ఈ సారి’ అని అందరూ discuss చేసుకుంటూ మళ్ళీ రేపు రావాలి అనుకుంటూ స్టేజ్ వద్దకు చేరుకున్నారు. దుర్యోధనుడి మేకప్పు పూర్తి అయిపోయి ఆయన కంగారుగా తిరుగుతుంటే కిట్టి వెళ్ళి ఆయనకు దండలు ఇచ్చి వచ్చాడు. ‘ఒరేయ్ మామా కనీసం బాబాయి పాత్ర ఒక్కటి ఐనా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *