చెల్లి పెళ్లి 3

By | August 16, 2020
telugu sex stories చెల్లి పెళ్లి 3 నీకు తెలియనట్టు అన్నాను . మరి ఆరోజు నువ్వు చేసింది తప్పు కదా మరి అంది స్వాతి . తప్పే కానీ నువ్వు అలా కొడతావా కొట్టక కూడా నువ్వు నాతో ఎం మాట్లాడలేదు అందుకే వచ్చేసాను అన్నాను . రేయ్ అన్నయ్య మరి అంత ఉండకూడదు రా చేయాల్సింది అంత నువ్వు చేసి నన్ను అంటావా అంది స్వాతి . సరే మేడం నాదే తప్పు క్షమించండి సరేనా అన్నాను . అన్నయ్య ఇప్పుడు మన మధ్య అలాంటివి ఎందుకు నేను ఎందుకు కాల్ చేసాను అంటే నాకు పెళ్లి కుదిరింది ఇంకో రెండు వారాల్లో నా పెళ్లి నువ్వ తప్పకుండా రావాలి అంది స్వాతి . లేదు స్వాతి నేను రాలేను అన్నాను . రేయ్ అన్నయ్య నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది రా నువ్వు ఇంట్లో నుండి వెళ్లిపోవడానికి నేనె కారణం అని ఇంట్లో ఇప్పటికి నన్నే తిడుతూ ఉంటారు తెలుసా అంది స్వాతి . సారి స్వాతి అన్నాను . సారి కాదు అన్నయ్య నువ్వు రారా నిన్ను చూసి చాలా రోజులు అయ్యింది అంది స్వాతి . ఇంతకి నువ్వు ఎలా ఉన్నవే అన్నాను . నాకేమి బాగానే ఉన్నాను నువ్వు ఉంటే ఇంకా బావుండేది అంది స్వాతి . సరే చూస్తాను వీలు కుదిరితే వస్తాను అన్నాను . వీలు కుదరడం కాదు రావాలి అంది . లేదే స్వాతి నేను రాలేను నిన్ను చూస్తే నాకు ఎదో చేయాలి అనిపిస్తుంది అన్నాను . రేయ్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *