చెల్లి పెళ్లి 32

By | October 8, 2020
telugu sex stories చెల్లి పెళ్లి 32 ఎలా ఉంది రా కన్న అంది అమ్మ . సూపర్ గా ఉంది అమ్మ ఇలా ఎప్పుడు తాగలేదు నా జీవితంలో ఇలాంటి రోజు వస్తుంది అని అసలు అనుకోలేదు అమ్మ అన్నాను . అంత బావుందా ఐతే నీకు ఎప్పుడు తాగాలి అనిపిస్తే అప్పుడు తాగుదాం నీ సుఖం కంటే మాకు ఏది ఎక్కువ కాదు ఏమంటావే కావ్య అంది అమ్మ . నువ్వు ఏది అంటే అదే అంటాను అమ్మ నాకు కూడా తమ్ముడు తో ఇలా తాగుతుంటే చాలా బావుంది అమ్మ అని అంది కావ్య . వేణు కి పద్మజ స్వాతి ఇద్దరు కోక్ పోసి తెలియకుండా మందు ఎక్కువ పోస్తూ తాగిస్తున్నారు . నాలుగు పెగ్గులు తాగగానే నాకు ఇంకా చాలు అని బావ తూలుతూ వెళ్ళిపోయాడు తన రూం లోకి . అమ్మ అక్క నాకు తాగిస్తూ ఇద్దరు సళ్ళని నాకు అదుముతున్నారు . నా చేతులు రెండు ఇద్దరి పిర్రల మీద చేసి రాస్తున్నాను నా చెయ్యి పిర్రల మీద పడగానే ఇద్దరు ఒక్కసారి జర్క్ ఇచ్చి నా వైపు చూసి నవ్వుతున్నారు . ఇద్దరు లంజలు దారిలోకి వచ్చారు అనుకున్నాను . అమ్మ ని పిర్రని నొక్కుతుంటే అమ్మ నన్నే 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *