చెల్లి పెళ్లి 4

By | August 19, 2020
telugu sex stories చెల్లి పెళ్లి 4 అత్త వచ్చి పక్కనే కూర్చుంటూ ఏంట్రా అంత ఆనందంగా ఉన్నావు అంటూ నా జుట్టు లో చేతులు పోనించి నిమురుతుంది . అత్త స్వాతి కి పెళ్లి కుదిరింది అంట అన్నాను . ఎప్పుడు అంది అత్త . ఇంకో రెండు వారాలు ఉంది అన్నాను . ఐతే వెళ్తున్నవా అంది అత్త . హ వెళ్ళాలి కదా సొంత చెల్లి పెళ్లికి వెళ్లకపోతే ఎలా అత్త అన్నాను . అవునా మరి కావ్య పెళ్లికి ఎందుకు రాలేదో అది సొంత అక్క కాదా అసలు సంగతి చెప్పరా అంది అత్త . అత్త కి మొత్తం చెప్పాను . అమ్మ దొంగనాకొడకా ఇంత ఉందా చెల్లి ని దెంగడనికి ఛాన్స్ దొరికింది కదా ఎందుకు వెళ్ళవులే సరే మన ఇద్దరికి టికెట్స్ బుక్ చెయ్యి మీ మావయ్య పెళ్లి అప్పటికి వస్తాడు లే అంది అత్త . అవునే పద్దు నాకు ఆఫీస్ లో చాలా అర్జెంట్ మీటింగ్ అన్నాడు శ్రీనివాస్ . సరే అత్త అని చూసాను మొబైల్ లో అత్త ఇంకో గంటల్లో ఫ్లైట్ ఉంది త్వరగా వెళ్తే దొరుకుతుంది అన్నాను . నేను రెడీ రా ఇలా రమ్మన్న వచ్చేస్తాను అంది అత్త . అత్త ఇలా కాదు మనం ఇండియాకి వెళ్తున్నాం కదా శారీ కట్టుకోవే అన్నాను . అవును అల్లుడు చెప్పినట్టు శారీ కట్టుకోవే అన్నాడు మావయ్య . సరే శారీ కట్టుకుంటాను కానీ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *